KOMUNIKAT

News details

Obowiązek posiadania umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje że każdy właściciel

nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową

oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą

zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

z terenu Gminy Świątniki Górne oraz okazanie takich umów i dowodów

uiszczania opłat za te usługi podczas kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach

przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to zrobić w jak najszybszym

terminie.

Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na

terenie gminy wymaga ponadto dokonania zgłoszenia do urzędu Miasta i Gminy

Świątniki Górne.

Kto może wywozić ścieki?

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta I

Gminy Świątniki Górne.

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH AKTUALNE ZEZWOLENIA W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW

1. EKO-TRANS Jerzy Kruk ul. Nad Wilgą 18, 30-698 Lusina Tel. 12-270-31-80

2. Usług Asenizacyjnych Mariusz Lesiak ul. Staropolska 24, 32-040 Ochojno

Tel. 12-270-93-45 603-322-247

3. F.H.U. Omega ul. Bazarowa 6, 30-742 Kraków Tel. 12-653-93-61

4. F.H.U. „Żabcia” Ewa Bosak Lednica Górna 111a, 32-020 Wieliczka Tel. 503-167-767

5. Zakład Usług Asenizacyjnych Jan Lesiak ul. M. B. Wysłouchów 15/54, 30-611 Kraków

Tel. 12-654-15-65 602-352-545

6. Firma „FENIKS” Jerzy Otwin Śledziejowice 244, 32-020 Wieliczka

Tel. 12-278-45-93 602-624-425

7. F.H.U. BOMI Monika Jania ul. Zamłynie 30D, 30-898 Kraków Tel. 667-888-126

8. ECO GREEN Mateusz Jastrzębski Sygneczów 113, 32-020 Wieliczka Tel. 662-040-791