Kontakt

URZĄD MIASTA I GMINY
ŚWIĄTNIKI GÓRNE

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne


Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

Nazwa podmiotu: Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne
identyfikator w epuap: /umigswiatniki/skrytka

telefony: (12) 270-40-30,   (12) 270-40-60,   (12) 270-41-35 fax: e-mail: umig@swiatniki-gorne.pl

Godziny pracy Urzędu:

poniedziałek 7.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 13.00


SG

Sekretarz Gminy

ORG

Referat Organizacyjny

Kierownik: Beata Skalska - Sekretarz Gminy wew. 128
sekretarz@swiatniki-gorne.pl

Dziennik Podawczy wew. 110 i 151
umig@swiatniki-gorne.pl

Sekretariat Burmistrza wew. 139 i 149
sekretariat@swiatniki-gorne.pl

Biuro Rady Miejskiej wew. 120
radamiejska@swiatniki-gorne.pl

PFN

Referat Finansowo-Budżetowy

Kierownik: - Ewelina Biela - Skarbnik Gminy wew. 122
skarbnik@swiatniki-gorne.pl

Główny księgowy wew. 142
glownyksiegowy@swiatniki-gorne.pl

Dział księgowości wew. 132
ksiegowosc@swiatniki-gorne.pl

Księgowość podatkowa: wew. 130

Ustalanie wymiaru podatków:
podatki.wymiar@swiatniki-gorne.pl

Podatki-opłaty, akcyza, zezwolenia na alkohol:
podatki.akcyza@swiatniki-gorne.pl

Kasa: wew. 113

USC

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Maciej Semper wew. 123
usc@swiatniki-gorne.pl

Zastępca kierownika USC: wew. 150
ewidencja@swiatniki-gorne.pl

Ewidencja ludności, dowody osobiste: wew. 124
dowody@swiatniki-gorne.pl

RL

Referat Rozwoju Lokalnego

Kierownik: Grażyna Rycak wew. 129
kierownikrl@swiatniki-gorne.pl

Fundusze zewnętrzne: wew. 147
fundusze@swiatniki-gorne.pl

Promocja: wew. 116
promocja@swiatniki-gorne.pl

Ekodoradcy: wew. 165
ekodoradca@swiatniki-gorne.pl, powietrze@swiatniki-gorne.pl

Działalność gospodarcza, kultura fizyczna i sport, organizacje pozarządowe: wew. 115
dzialalnosc_ngo@swiatniki-gorne.pl

GPGS

Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Środowiska

Kierownik: Angelika Domagała - wew. 119
geodezja@swiatniki-gorne.pl

Gospodarka przestrzenna, prawo wodne: wew. 126
gpgo@swiatniki-gorne.pl

Ochrona środowiska: wew. 125
srodowisko@swiatniki-gorne.pl

IF

Referat Inwestycji i Infrastruktury

Kierownik: wew. 118
inwestycje@swiatniki-gorne.pl

Inwestycje: wew. 143
przetargi@swiatniki-gorne.pl

Drogi: wew. 117
drogi@swiatniki-gorne.pl

IS

Referat Inwestycji Sieciowych

Kierownik: Patrycja Lis wew. 131
kanalizacja@swiatniki-gorne.pl

KG

Referat ds. Komunalnych i Gospodarczych

Kierownik: Grzegorz Rycerski wew. 127
komunalny@swiatniki-gorne.pl

Odczyty, faktury: wew. 114
kgwoda@swiatniki-gorne.pl

Odpady komunalne, ochrona zwierząt: wew. 121, 152
odpady@swiatniki-gorne.pl
ochronazw@swiatniki-gorne.pl

OC

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Sylwia Małota wew. 147
oczk@swiatniki-gorne.pl

IN

Samodzielne stanowisko ds. informatyki

Rafał Klimek wew. 133
it_admin@swiatniki-gorne.pl

PUZ

Samodzielne stanowisko ds. zdrowia, profilaktyki i uzależnień

Pełnomocnik ds. profilaktyki i uzależnień:

 12/256-50-08
profilaktyka@swiatniki-gorne.pl

 

Numery rachunków bankowych:

61 1240 4748 1111 0000 4874 7422
(opłata skarbowa, czynsze, opłata planistyczna)

54 1240 4748 1111 0000 4879 9346
(wadia i zabezpieczenia wykonania umów)