INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA PRZEZ GMINĘ ŚWIĄTNIKI GÓRNE

News details

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.), w związku z zakończeniem w dniu 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne informuje, że od dnia 16 maja 2023 r. Gmina Świątniki Górne rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r., zarówno dla mieszkańców gminy Świątniki Górne jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej ilość węgla:

43,5 tony w sortymencie groszek (ekogroszek Karlik).

Cena sprzedawanego węgla wynosi 1.800 zł/tonę – w cenę węgla nie jest wliczony koszt transportu z miejsca odbioru węgla do wnioskodawcy, który określany jest przez skład wydający węgiel w przypadku korzystania z jego usług.

Podmiot, który świadczy usługę to: skład węglowy KGM WĘGIEL Nikodem Klimowski, 32-433 Lubień 1123, tel. 12/6363-02-02; 572-020-080

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – zakupu mogą dokonać w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu prowadzącego taką sprzedaż (na podstawie wydanego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zaświadczenia).

Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego – zakupu mogą ponownie dokonać osoby, które wykorzystały już pierwotny limit 3 ton.

Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup węgla albo wniosek o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski o zakup węgla lub wydanie zaświadczenia można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne od 16 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Osoby, które złożyły wnioski i otrzymały informację o ich pozytywnej weryfikacji, muszą dokonać zapłaty za zakup. Wpłaty należy dokonać:

  • na rachunek bankowy Gminy numer 61 1240 4748 1111 0000 4874 7422,
  • w kasie Urzędu kartą płatniczą lub gotówką.

Po dokonaniu wpłaty przedstawiciel składu KDW Lubień będzie kontaktował się w celu umówienia terminu dostawy / odbioru. Ze swojej strony KDW oferuje szybkie dostarczenie węgla.

Ekogroszek nie jest workowany. Skład oferuje usługę workowania.

Węgiel sprzedawany przez Gminę Świątniki Górne pochodzi wyłącznie z Kopalni Węgla Kamiennego Piast – Ziemowit i jest dystrybuowany przez Polską Grupę Górniczą.

Wniosek-o-zakup-wegla_sprzedaz-koncowa.docx

 Wniosek-o-zakup-wegla_sprzedaz-koncowa.pdf