"Małopolskie świetlice wiejskie"

Wraz z końcem 2022 roku zakończyła się realizacja zadania pn. „Doposażenie budynku użyteczności publicznej w Ochojnie” na którego realizację Gmina Świątniki Górne otrzymała dotację celową ze środków Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie”. Świetlica w Ochojnie została wyposażona w zestaw nagłośnieniowy, drukarkę oraz szafę.

Całkowita wartość inwestycji: 14 152,99 zł
Środki Województwa Małopolskiego: 9 907,09 zł
Wkład własny Gminy Świątniki Górne: 4 245,90 zł