epuap

 

"Teatr po latach" 26.10.14 godzina 16.30

Zapraszamy do Strażnicy Kultury na występ "Teatru po latach"  26.10.14 godzina 16.30

Czytaj więcej...

Informacja TAURON - Przerwa w dostawie energii elektrycznej

TAURON POWIADOMIENIE

Informacja dla Komitetów Wyborczych

 

Przypominamy:

  • termin przyjmowania - przez burmistrza - kandydatów do komisji obwodowych mija w dniu 17 października 2014 r. (w godzinach pracy urzędu).
  • termin zgłaszania - do Miejskiej Komisji Wyborczej - kandydatów na burmistrza upływa w dniu 17 października 2014 r. o godz. 24.00

II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego

Starosta Krakowski, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – partnerzy projektu „Jedność w Rozmaitości – Rozmaitość w Jedności. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego na rzecz rozwoju Powiatu Krakowskiego” serdecznie zapraszają na:

 

II Forum Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Powiatu Krakowskiego, które odbędzie się 23 października 2014 roku w Spółdzielczym Centrum
Szkoleniowo-Noclegowym OPTIMA w Krakowie, ul. Malborska 65, początek o godz. 14.00

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, 

 

W związku z licznymi pytaniami na temat nowo powstającej inwestycji, która realizowana jest w Świątnikach Górnych w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy, chciałbym poinformować Państwa, iż :

 

1. Inwestycja ta jest inwestycją prywatną.

2. Gmina od wielu lat nie wydaje zezwoleń na budowę domów ani pawilonów handlowych czy usługowych – zgodnie z Prawem Budowlanym zezwolenia takie wydaje Starostwo Powiatowe. 

3. Każdy może budować na swojej działce, to co uważa za konieczne, zgodnie 

z obowiązującym prawem oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

4. Aktualnie obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego został uchwalony w 2007 r.

Czytaj więcej...

Obwieszczenie MKW w Świątnikach Górnych

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych

z dnia 07 października 2014 r.

Czytaj więcej...

Tour de Cracovia 11.X.2014

tour
W sobotę 11 października rusza pierwsza edycja Kolarskiego cyklu Tour de Cracovia dla wszystkich pasjonatów dwóch kółek , promująca aktywny i zdrowy wypoczynek dla całych rodzin.

Cykl organizowany przez Stowarzyszenie Tak, Kraków! oraz WLKS Krakus Swoszowice w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami okolicznych Gmin, składa się z pięciu etapów rozgrywanych w ciągu roku. Po zakończeniu ostatniego etapu rozegrany zostanie wyścig finałowy „Tour de Cracovia” w którym udział wziąć mogą tylko ci uczestnicy, którzy ukończyli minimum trzy z pięciu zaplanowanych tras.

W programie każdej edycji przewidziany jest poczęstunek dla uczestników rajdu, panel dyskusyjny na temat zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, losowanie cennych nagród oraz spotkanie z organizatorami i liderem poszczególnych etapów kolarskich.


Gościem specjalnym pierwszego etapu będzie Zwycięzca Tour de Pologne Rafał Majka! Udział jest bezpłatny. Należy jedynie zarejestrować się na stronie internetowej www.tourdecracovia.pl i zapoznać się z regulaminem i przebiegiem imprezy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne jest jednym z patronów honorowych imprezy. Jedna z kolejnych edycji (w 2015 roku) odbędzie się na terene naszej gminy.

 

Szczegóły na temat imprezy na: www.tourdecracovia.pl

Bezpłatne badania prostaty

Starostwo Powiatu Krakowskiego ufundowało dla swoich mieszkańców bezpłatne badania prostaty.


Zapraszamy Panów:

- w wieku powyżej 40 lat
- zameldowanych w powiecie krakowskim - nie w mieście Kraków!
(UWAGA! Uczestnictwo w badaniach raz na dwa lata!)

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Krakowie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe  oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, działające na terenie Powiatu 
Krakowskiego i prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Krakowskiego na otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”.

Termin i miejsce spotkania:

9 października 2014, godz. 17.30

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, Świątniki Górne, 32-040

Czytaj więcej...

Informacja Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Informujemy, iż w dniu 30.09.2014 do godziny 18-tej będą prowadzone prace gazoniebezpieczne na gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN63 Łukanowice - Skawina związane z likwidacją nieczynnej armatury zamukającej w miejscowości Gaj. Wobec powyższego w godzinach 7.30 - 9.00 nastąpi odgazowanie wyłączonego segmentu gazociągu na zespole zaporowoupustowym w Krakowie ul. L. Petrażyckiego (rejon Korabnik) oraz w Świątnikach Górnych (rejon boiska sportowego).

 

Informujemy jednocześnie, iż w wyżej wymienionych miejscach oraz terminie będzie słyszalny dźwięk spowodowany upustem gazu i odpowietrzaniem wyłączonego segmentu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 PN63 Łukanowice - Skawina.

Informacja I Urzędu Skarbowego w Krakowie

WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków, w związku z coraz częściej stwierdzanymi przez administrację podatkową nieprawidłowościami i błędami w branży
gastronomicznej, przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich
m. in:


1) Prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas
rejestrujących.
2) Wydawanie paragonów fiskalnych wszystkim nabywcom bez żądania z ich strony.  
3) W przypadku awarii kasy podstawowej stosowanie kasy rezerwowej. W sytuacji gdy jest to niemożliwe sprzedaż nie może być prowadzona.

Czytaj więcej...

Zachęcamy do wypełnienia ankiety na temat aktywności obywatelskiej mieszkańców.

Jednym z elementów prac związanych z opracowaniem Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej jest badanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”.Badanie pozwoli na poznanie preferencji i potrzeb mieszkańców w zakresie partycypacji w życiu publicznym.

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych z dnia 22 września 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Świątnikach Górnych z dnia 22 września 2014 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej oraz terminów pełnionych dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na radnych w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Czytaj więcej...

Komputerowe badanie wzroku w Świątnikach Górnych

W dniu: 02.10.2014r. w Ośrodku Zdrowia ul. Krakowska 2 w Świątnikach Górnych
w godzinach od 13:00 do 15:00, odbędą się komputerowe badania wzroku
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

 

Zapisy telefonicznie 12)270-48-99

Koszt badania komputerowego ostrości wzroku 5 zł.
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł.(Dodatkowe)
Zapisy prowadzone będą do dnia 02.10.2014r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację
okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.
Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy

Ankieta NIK

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej w woj. małopolskim. W ramach tej kontroli zaplanowano zebranie opinii i informacji od mieszkańców woj. małpolskiego, dotyczących ich aktywności sportowej oraz stopnia i warunków wykorzystania obiektów sportowo-rekeacyjnych.

 

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowicach zrealizowała następny Mały projekt.

logotypyOd 27 czerwca 2013 r. do 18 września 2014 r. OSP w Olszowicach zrealizowało Mały projekt pn. „Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Olszowicach – poszerzenie działalności świetlicy o sferę kulinarną”. Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Olszowicach.

 

Całkowity koszt operacji: 35 657,55zł brutto, kwota dofinansowania: 28384,19 zł.

 

Czytaj więcej...

LGD Blisko Krakowa ogłasza nabór na stanowisko pracy: koordynator ds.edukacji regionalnej

logotypy

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko

koordynatora ds. edukacji regionalnej

Czytaj więcej...

Zapraszamy na V Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych

12 września br. w gminie Świątniki Górne odbędą się V Mistrzostwa Krakowa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych. Organizatorem Mistrzostw jest Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Ryszard Gaczoł oraz Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne dr Witold Słomka.

Mistrzostwa Krakowa Ratownictwo small
 

Czytaj więcej...

Zapraszamy NGO do udziału w ankiecie!

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Zintegrowanego Programu Aktywizacji i Partycypacji Społecznej na terenie obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”, zapraszamy przedstawicieli sektora NGO (stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP, fundacje), do wypełnienia ankiety dotyczącej ich działalności.


Pobierz ankietę: KLIKNIJ TUTAJ.

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać na adres mailowy:

konwent@razembliskokrakowa.pl, w terminie do 5 września 2014 r. 

Dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety. 
Więcej informacji:
KLIKNIJ TUTAJ.

Metropolia Krakowska: oferta pracy oraz zapytania o cenę

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska informuje, że poszukuje osoby na stanowisko pracownika merytorycznego oraz wykonawcy usługi w zakresie obsługi prawnej i księgowej Stowarzyszenia.  UWAGA - bardzo krótki termin na złożenie oferty. 

Poniżej linki do ogłoszeń. 
 
Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego:

Zapytanie o cenę na obsługę prawną:

Zapytanie o cenę na obsługę  księgową  Stowarzyszenia: