Zarzadzenie w sprawie wyników otwartego konkursu

News details

ZARZĄDZENIE Nr 905/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku.

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

  1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku.
  2. 2. Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. 3. Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu, o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

  • 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;
  • 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne;

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia nr 905/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku.

Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2023 roku

OFERENT

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOTACJI

Ludowy Klub Sportowy „CLAVIA” Świątniki Górne

Prowadzenie zajęć treningowych i uczestnictwo w rozgrywkach w zakresie piłki nożnej w Gminie Świątniki Górne w 2023 r.

42. 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Pasternik” Ochojno

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN.

49. 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Rzeszotary

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręgi piłkarskie MZPN oraz prowadzenie zajęć wychowawczo-integracyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach obozów zimowych i letnich, a także wyjazdów do parków rozrywek i zabaw.

59. 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Zielonka” Wrząsowice

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN.

42. 000,00

TS Sparta Świątniki Górne

Prowadzenie zajęć szkoleniowo -wychowawczych w zakresie piłki nożnej, siatkówki i koszykówki dla dzieci i młodzieży w Świątnikach Górnych.

38. 000,00

OGÓŁEM :

230. 000,00 zł