Zarządzenie Starosty Krakowskiego nr 240/2022 z dnia 27 października 2022 r.

News details

Zarządzenie Starosty Krakowskiego nr 240/2022 z dnia 27 października 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne zawiadamia, iż zarządzeniem nr 240/2022 z dnia 27 października 2022 r. Starosta Krakowski zatwierdził Uproszczony Plan Urządzania Lasu, dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Świątniki Górne, w obrębach ewidencyjnych: Świątniki Górne, Rzeszotary, Wrząsowice oraz Olszowice.

Tutejszy Urząd informuje także, iż wraz z powołanym zarządzeniem przedłożona została inwentaryzacja stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych na terenie jednostki ewidencyjnej Ochojno na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku.

Zainteresowanych właścicieli lasów informuje się, iż wgląd do niniejszej dokumentacji możliwy jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Środowiska, pok. 106, I piętro, tel. 270 40 30, wew. 125 – w godzinach pracy urzędu.