Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku

News details

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku.

RL.426.1.2021

ZARZĄDZENIE Nr 514/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku.

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

  1. 1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku.
  2. 2. Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. 3. Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu, o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

  • 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,
  • 2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik do Zarządzenia nr 514/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 22 stycznia 2021 r.

Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku.

Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2021 roku

Lp

OFERENT

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” w Świątnikach Górnych

Szkolenie sportowe z Feniksem w 2021 r.

10. 500,00

2.

Ludowy Klub Sportowy „Pasternik” Ochojno

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN.

46. 750,00

3.

TS Sparta Świątniki Górne

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i wychowawczych w zakresie piłki nożnej oraz boksu dla dzieci i młodzieży w Świątnikach Górnych.

40. 000,00

4.

Ludowy Klub Sportowy „CLAVIA” Świątniki Górne

Prowadzenie zajęć treningowych i uczestnictwo w rozgrywkach w zakresie piłki nożnej w Gminie Świątniki Górne w 2021 r.

40. 000,00

5.

Ludowy Klub Sportowy „Zielonka” Wrząsowice

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN.

40. 000,00

6.

Ludowy Klub Sportowy ”Zielonka” Wrząsowice

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych - grupa żeńska.

6. 000,00

7.

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Rzeszotary

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN.

46. 750,00

OGÓŁEM :

230. 000,00 zł

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia