Informacja o wywieszeniu ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszotary, stanowiącej własność Gminy Świątniki Górne

News details

Informacja

GPGS.6840.3.2020

Burmistrz Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Jodłowej w Rzeszotarach oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44/1 o powierzchni 0,37 ha położona w obrębie Rzeszotary, jednostka ewidencyjna Świątniki Górne, który odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. (środa) o godz. 10 w sali 110 w Urzędzie Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36.

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.swiatniki-gorne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, tel. 12 270 40 30 wewn. 119 lub 12 683 7119.