Dotyczy: zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

News details

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
na terenie województwa małopolskiego, uprzejmie proszę o upowszechnienie wśród
mieszkańców gmin (miast) informacji o konieczności zgłaszania, właściwym terytorialnie
powiatowym lekarzom weterynarii, przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze
środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi).
Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej
rezerwuarem są właśnie migrujące ptaki i hodowlane ptaki wodne.
Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób, skutkuje olbrzymimi
stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania handlu
drobiem i produktami z drobiu).
Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy, niesie ogromne
ryzyko, bowiem wirus wywołujący tę chorobę zachowuje szczególnie długo swoją zjadliwość
w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej
aury.


Dotyczy: zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków