Wymień kocioł węglowy na gazowy z dofinansowaniem jeszcze w 2022 roku!

News details

Złóż deklarację do projektu "Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne - etap III" 

Przypominamy o trwającym naborze do projektu "Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne - etap III"

Celem programu jest dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego na kocioł GAZOWY w roku 2022.

Co zrobić aby wziąć udział w Projekcie?

  1. Należy uzupełnić Deklarację udziału w programie dofinansowania do wymiany pieca węglowego dostępną na www.swiatniki-gorne.pl oraz w UMiG Świątniki Górne i złożyć ją do UMiG Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, Świątniki Górne (pokój nr 107).
  2. Po zgłoszeniu Państwa udziału do programu zostanie ustalony w porozumieniu z Państwem termin wizyty audytora energetycznego. Państwa budynek zostanie nieodpłatnie przebadany pod kątem strat ciepła.
  3. Jeżeli w wyniku badania wykonanego przez audytora zostanie spełniony minimalny standard efektywności energetycznej budynku wówczas będzie możliwość otrzymania dofinansowania. Wyżej wymienione parametry określi audytor i dobierze moc pieca adekwatną do zapotrzebowania Państwa budynku na energię. Na tej podstawie określona zostanie wysokość dofinansowania.

Udział w programie obliguje właściciela nieruchomości do udokumentowanej, trwałej likwidacji starego źródła ciepła.

Montaż nowego źródła ciepła wraz z instalacją może zostać dofinansowany w wysokości do 7 tys. zł.

Jeżeli po wykonaniu oceny energetycznej okaże się, że Państwa budynek nie jest wystarczająco docieplony wówczas możliwe jest:

  • dofinansowanie do wymiany pieca wg wyżej wymienionych zasad, po wcześniejszym wykonaniu termomodernizacji ( na własny koszt) w określonym terminie, w zakresie wskazanym przez audytora,
  • rezygnacja z udziału w programie bez konsekwencji finansowych

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: 12 270 40 30 wew.165

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne pok.107

Ilość dofinansowanych kotłów w programie jest ograniczona zakresem składanego wniosku. Decyduje kolejność zgłoszeń!

REGULAMIN

DEKLARACJA

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020