Plebiscyt Fundusze Europejskie są w Małopolsce

News details

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w plebiscycie pn. „Fundusze Europejskie są w Małopolsce. Projekt został zrealizowany z udziałem środków Unii Europejskiej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Projekt mMiał na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków trzech szkół zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Szczegóły głosowania znajdują się w poniższym linku. 

www.plebiscyt.fundusze.malopolska.pl