#Informacje

Nowy Portal Obsługi Petenta

News details

Zachęcamy do korzystania z nowego Portalu Obsługi Petenta dostępnego pod adresem ebok.swiatniki-gorne.pl

Jest to portal umożliwiający petentom załatwianie spraw w naszym urzędzie poprzez Internet. Komunikacja i wymiana dokumentów między obywatelem a urzędem odbywa się poprzez formularze elektroniczne zwane również dokumentami elektronicznymi. Każda osoba posiadająca profil zaufany w systemie ePUAP lub dysponująca podpisem kwalifikowanym, ma możliwość załatwienia spraw, drogą elektroniczną. W zależności od typu świadczonej usługi możliwe jest również przesłanie dokumentu bez konieczności jego podpisania.

Portal Obsługi Petenta
Portal Obsługi Petenta