Komunikat dla uczestników projektu - "Czysta Energia Blisko Krakowa"

News details

Komunikat do mieszkańców

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa” pamiętaj, że:

 1. Nie możesz nic zmieniać w instalacji bez uzyskania zgody gminy, tj. właściciela instalacji.
 2. Jeśli zamierzasz podjąć działalność gospodarczą pod adresem gdzie zamontowano instalację musisz poinformować o tym fakcie gminę.
 3. W przypadku zbycia nieruchomości, na które została zamontowana instalacja poinformuj nabywcę o umowie z gminą, zapewnij przejęcie przez nabywcę praw i obowiązków z niej wynikających oraz niezwłocznie poinformuj o powyższym gminę.
 4. Na stronie internetowej projektu znajdziesz FAQ - najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami: http://www.czystaenergia.blisk...
 5. W razie wątpliwości związanej z instalacją skontaktuj się z gminą.
 6. Stosuj się do instrukcji, którą otrzymałeś podczas montażu instalacji.
 7. Trwałość projektu kończy się w dniu 29.06.2027 r. i do tego dnia instalacja jest własnością gminy. Po tym dniu własność instalacji przechodzi na mieszkańca bez składania dodatkowych oświadczeń.
 8. Gmina ponosi koszty ubezpieczenia instalacji.
 9. Awarie i usterki należy zgłaszać pod adres e-mail: serwis.sbk@inegis.prgis.pl, tel. serwisowy 505 193 011 lub w systemie do zgłaszania usterek: http://serwis.inergis.pl/
 10. W przypadku trwałego uszkodzenia lub zniszczenia instalacji (brak możliwości korzystania z instalacji) poinformuj o tym niezwłocznie gminę.
 11. W sprawach związanych z projektem Czysta Energia Blisko Krakowa należy kontaktować się z:

Gmina Świątniki Górne: Aleksandra Piegza, tel. 12 270 40 30 wew.165, ekodoradca@swiatniki-gorne.pl