INFORMACJA W SPRAWIE SPRZEDAŻY PREFERENCYJNEJ WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZEZ GMINĘ ŚWIĄTNIKI GÓRNE W ROKU 2023

News details

INFORMACJA W SPRAWIE SPRZEDAŻY PREFERENCYJNEJ WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH PRZEZ GMINĘ ŚWIĄTNIKI GÓRNE W ROKU 2023

Informujemy, iż Gmina Świątniki Górne kontynuuje preferencyjną sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w cenie 1.800 zł/tonę.

Podmiot, który będzie świadczył usługę to: skład węglowy KGM WĘGIEL Nikodem Klimowski, 32-433 Lubień 1123, tel. 12/6363-02-02; 572-020-080

Na rok 2023 Gminie Świątniki Górne przyznany został węgiel typu:

 • ekogroszek Karlik,
 • orzech,
 • kostka.

Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu odbioru węgla z kopalni.

Węgiel będzie przydzielany według kolejności wpływu wniosków i wpłat.

Przypominamy, iż górny limit ilości węgla możliwej do zakupu w sezonie 2022/2023 wynosi 3 tony:

 • osoby, które wnioskowały w roku 2022 o pierwszą transzę do 1,5 tony, mogą obecnie złożyć wniosek na rok 2023 na pozostałą do limitu część;
 • osoby, które do tej pory nie składały wniosku, mogą składać wnioski o zakup węgla na rok 2023 w ilości do 3 ton.

WNIOSKI O ZAKUP WĘGLA MOŻNA SKŁADAĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 15 KWIETNIA 2023 r.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Urzędu w celu ustalenia szczegółów płatności i dostawy. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków.

Osoby, które złożyły wnioski i otrzymały telefoniczną informację o ich pozytywnej weryfikacji, muszą dokonać zapłaty za zakup. Wpłaty należy dokonać:

 • na rachunek bankowy Gminy numer 61 1240 4748 1111 0000 4874 7422,
 • w kasie Urzędu kartą płatniczą lub gotówką,

w kwocie:

 • 0,5 tony – 900,00 zł,
 • 1 tona – 1800,00 zł,
 • 1,5 tony – 2700,00 zł,

w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji.

Brak wpłaty w tym terminie spowoduje przesunięcie wniosku na dalszy termin realizacji.

Po dostarczeniu węgla do składu, przedstawiciel składu KDW Lubień będzie kontaktował się z osobami, które uiściły zapłatę za węgiel, w celu umówienia terminu dostawy / odbioru. Ze swojej strony KDW oferuje szybkie dostarczenie węgla do gospodarstw gdy będzie on na terenie składu.

Ekogroszek nie jest workowany. Skład oferuje usługę workowania w cenie:

 • worki foliowe 10 kg – 290 zł/tonę,
 • worki foliowe 25 kg – 240 zł/ tonę.

Węgiel sprzedawany przez Gminę Świątniki Górne pochodzić będzie wyłącznie z Kopalni Węgla Kamiennego Piast – Ziemowit i jest dystrybuowany przez Polską Grupę Górniczą.

Gmina nie ma wpływu na ciągłość dostaw węgla oraz ilość węgla przyznanego Gminie do sprzedaży przez Polską Grupę Górniczą.

WNIOSEK PDF

WNIOSEK DOC.