Cyfrowa Gmina

News details

15 października otrzymaliśmy symboliczny bon w ramach programu Cyfrowa Gmina. W ramach grantu planujemy złożyć wniosek na zadania z zakresu:

  • cyfryzacji urzędu,
  • edukacji cyfrowej,
  • cyberbezpieczeństwa.

Konkurs grantowy odbywa się w ramach Funduszy Europejskich:
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020