wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

WYBORY PREZYDENTA RP - 28 czerwca 2020


  Bieżące komunikaty i informacje - LINK   

  Głosowanie korespondencyjne - informacje, wnioski - LINK    

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA WYBORCÓW – dopisywanie do spisu wyborców, udzielanie pełnomocnictwa i wydawanie zaświadczeń

 Jak wskazała Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie z dnia 10 maja 2020 r. znak ZPOW-420-24/20, według jej oceny, proces wyborczy dotyczący wyborów zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. został zakończony.

Obecnie zarządzone zostały nowe wybory (odrębna akcja wyborcza). Oznacza to m.in., że wydane zaświadczenia o prawie do głosowania i sporządzone akty pełnomocnictwa w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. nie będą miały zastosowania w kolejnych wyborach (obecnie utraciły one moc na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  – Dz. U. poz. 695 i 875).

Zatem wyborcy chcący skorzystać z tych uprawnień będą musieli ponownie złożyć wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania i sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

Analogicznie, spisy wyborców sporządzone na wybory zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. nie będą mogły zostać wykorzystane w kolejnych wyborach, lecz będą musiały zostać sporządzone na nowo. Zatem wyborcy nie ujęci w stałym rejestrze wyborców, którzy dopisali się do spisu wyborców na 10 maja 2020 r.,  chcący skorzystać z możliwości głosowania 28 czerwca 2020 r. będą musieli ponownie złożyć wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców np. w trybie art. 28 i 30 Kodeksu wyborczego. Zatem urzędy gmin będą musiały od nowa realizować czynności związane ze sporządzaniem nowych spisów wyborców, wynikające z Kodeksu wyborczego oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców.

 

Kalendarz wyborczy - wybrane terminy ważne dla wyborców:

do dnia 12 czerwca 2020 r.
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 16 czerwca 2020 r.
 • zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;
do dnia 16 czerwca 2020 r.
 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 23 czerwca 2020 r.
 • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju
do dnia 26 czerwca 2020 r.
 • zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;
 • składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
 • wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
 • dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego;
 • doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów

w dniu 28 czerwca 2020 r.

godz. 7.00–21.00
 • głosowanie;
 •  dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych;
 • dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

pogoda.net