wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
środa, 17 lipca 2019 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Czyste powietrze


Szanowni Mieszkańcy,


Z uwagi na zbliżający się kolejny okres grzewczy, przypominamy, że dbałość o jakość powietrza to
nasza wspólna sprawa, wymagająca nie tylko zdecydowanych działań gminy, ale również aktywnego
udziału mieszkańców. Przypominamy, że od lipca 2017 roku w Małopolsce zakazane jest spalanie
węgla o uziarnieniu mniejszym niż 3 milimetry. Dlatego apelujemy, aby nie kupować i nie spalać
węgla złej jakości, w szczególności mułów i flotów węglowych.


Z poważaniem
Wójtowie i Burmistrzowie Gmin tworzących Metropolię Krakowską

 

 

 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu: od godz. 0 do 24.


Komunikat dla Małopolski północnej na dzień 30.03.2018   

 
 

Działania ochronne

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,
  • śledzić informacje na stronie  powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie  monitoring.krakow.pios.gov.pl  oraz na stronie  muw.pl  w zakładce „Komunikaty dot. powietrza” o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.


Działania operacyjne

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

  • do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%);
  • zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania;
  • podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem;
  • ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

 

Aktualną jakość powietrza w Gminie Świątniki Górne, sprawdzisz tutaj:

 

 

ANTYSMOGOWE ABC

 

 

Apel do Mieszkańców Gminy

Szanowni Państwo.

Dbanie o jakość powietrza to NASZA WSPÓLNA SPRAWA. Władze gminy podejmują szereg działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jednak bez aktywnego udziału mieszkańców stan powietrza nie zmieni się. Dlatego na początku sezonu grzewczego wszystkim tym, którzy ogrzewają swój dom piecem węglowym przypominamy o zasadach, które mają istotny wpływ na jakość powierza: 

PO PIERWSZE – w piecach węglowych nie wolno spalać śmieci czyli: plastikowych butelek, ram okiennych, pieluch jednorazowych, ubrań, butów, opon i innych gumowych produktów. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na świeżym powietrzu grozi kara grzywny do 5000 zł.

PO DRUGIE - Stosujmy paliwo dobrej jakości – Kupując opał zrezygnujmy z flotu,  miału i mułu węglowego. Paliwa te zawierają dużo drobnego popiołu, szkodliwych metali ciężkich i różnych związków chemicznych, które przez niewłaściwy sposób spalania skutecznie zatruwają powietrze, wodę i glebę w naszej gminie.

Wszystkich zainteresowanych wymianą źródła ciepła prosimy o kontakt z pracownikami urzędu gminy - Referat Rozwoju Lokalnego, 12 2704 030 wew. 65.

Wspólnie podejmijmy działania na rzecz poprawy jakości powietrza, aby kolejne sezony grzewcze były wolne od szkodliwego dymu.

pogoda.net