wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Poniedziałek, 1 czerwca 2020 Imieniny: Anieli, Jakuba, Konrada
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Poziomy odzysku i recyklingu odpadów uzyskane przez Gminę Świątniki Górne


W 2013 roku z terenu Miasta i Gminy Świątniki Górne zostało odebranych 1439,90 Mg  odpadów komunalnych. 

Z czego:

  •  1105,54 Mgniesegregowanych (zmieszane) odpadów komunalnych (odpady z pojemników), które w całości zostały poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania278,93 Mgsurowców wtórnych (papierów, metali, tworzyw sztucznych i szkła) co pozwoliło nam osiągnąć prawie 35 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów (wymagany poziom recyklingu, narzucony przez ustawodawcę na rok 2013 musi wynosić minimum 12 %)
  •  43,51 Mg elekroodpadów, wielkogabarytów, zużytych opon i baterii
  • 11,92 Mgselektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do kompostowni

 

Gmina Świątniki Górne ograniczyła do 25 % wagowo, masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (dopuszczalny poziom ograniczenia, narzucony przez ustawodawcę na rok 2013 musi wynosić nie więcej niż 50 %)

W 2014 roku z terenu Miasta i Gminy Świątniki Górne zostało odebranych 2277,10 Mg  odpadów komunalnych. 

Z czego:

  •  1452,68 Mgniesegregowanych (zmieszane) odpadów komunalnych (odpady z pojemników), które w całości zostały poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania
  • 649,88 Mgsurowców wtórnych (papierów, metali, tworzyw sztucznych i szkła) co pozwoliło nam osiągnąć prawie 93 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. odpadów (wymagany poziom recyklingu, narzucony przez ustawodawcę na rok 2014 musi wynosić minimum 14 %)
  •  82,67 Mg elekroodpadów, wielkogabarytów, zużytych opon i baterii
  •  91,87 Mgselektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do kompostowni

Gmina Świątniki Górne ograniczyła do 45 % wagowo, masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (dopuszczalny poziom ograniczenia, narzucony przez ustawodawcę na rok 2014 musi wynosić nie więcej niż 50 %)

pogoda.net