wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Poniedziałek, 17 czerwca 2019 Imieniny: Alberta, Laury, Ignacego
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Dowód osobisty - utrata


Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie zgłosić jego utratę w urzędzie  najbliższym miejsca zdarzenia, celem unieważnienia dokumentu.

Osoba, która odnalazła własny dowód osobisty, zgłoszony jako utracony, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym organ gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty lub własny, w miejsce którego wydano już nowy dowód osobisty jest obowiązana niezwłocznie złożyć znaleziony dowód osobisty w najbliższym organie gminy.


Art. 79  Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 poz. 1464)

„Kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny”.


Wymagane dokumenty:

Dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość.


pogoda.net