wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Pożyczki dla organizacji pozarządowych


Zarządzenie Nr 898/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 12 maja 2014 roku


 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek z budżetu
Gminy Świątniki Górne dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy
Świątniki Górne, na realizację na terenie Gminy zadań współfinansowanych
ze środków zewnętrznych.


 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 262 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1

Ustala się zasady udzielania z budżetu Gminy Świątniki Górne pożyczek organizacjom pozarządowym z terenu Gminy Świątniki Górne na realizację na terenie Gminy zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

§ 2

Tryb i warunki udzielania pożyczek, o których mowa w § 1, określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Świątniki Górne.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

ZARZĄDZENIE, REGULAMIN Z ZAŁĄCZNIKAMI - DO POBRANIA


WNIOSEK O POŻYCZKĘ W FORMACIE DOC

pogoda.net