wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 24 czerwca 2018 Imieniny: Jana, Danuty
PKW Nabór na urzędników wyborczych
PKW Nabór na urzędników wyborczych
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Udostępnianie danych


Zgodnie z art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427 z późn. zm) dane mogą być udostępnione osobom oraz jednostkom organizacyjnym, które wykażą interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykżą interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. Wnioski składane przez wskazane osoby oraz podmioty są wnioskami odpłatnymi.

Podmioty wskazane w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427 z późn. zm) uprawnione do uzyskania danych nieodpłatnie:
1) organy administracji publicznej, sądy i prokuratura;
2) Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, i straże gminne (miejskie);
3) komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5) Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Podmiotom udostępnia się dane jednostkowe, na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:

    Wypełniony wniosek o udostępnienie danych

    Dowód dokonania opłaty. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł.


Przez dane jednostkowe należy rozumieć informacje uzyskane z rejestrów, dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
W tym przypadku interes prawny winien być wykazany w stosunku do adresata. Wykazanie interesu prawnego w stosunku do pojedynczych osób, nawet gdy są zameldowane pod tym samym adresem oznacza, iż opłata za udostępnienie danych wynosi wielokrotność kwoty 31 zł.

   W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

    Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.


Bądźmy razem Portal interesanta Metropolia krakowska e-PUAP Skarby Blisko Krakowa Małopolska Blisko Krakowa LDG JAKOŚĆ POWIETRZA Razem blisko Krakowa Rodzina500plus Przydatne Telefony Dokumenty strategiczne Podatki Fundusze Procedury Urzędowe Obywatel Galerie Komunikacja Gazeta

Kalendarz zapowiedzi


Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
pogoda.net