wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 20 września 2020 Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


23 marca 2020
Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

RL.524.1.2020

ZARZĄDZENIE Nr 335/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 23 marca 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Na podstawie art.15 ust 2a-2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej orazwspierania iupowszechniania kultury fizycznejw 2020 roku,w składzie:

           

Przewodniczący:

Iwona Ożóg – podinspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego

Członek:

Aleksandra Piegza– inspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego, Ekodoradca

Członek:

Magdalena Gawęda – podinspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego

 

§ 2

Ocena i wybór ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 9:00w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net