wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny: Zdzisława, Stefana, Jakuba
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


22 stycznia 2020
ZARZĄDZENIE Nr 312/2020 w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku.

 

RL.426.1.2020

 ZARZĄDZENIE Nr 312/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku.

 

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku.

2.      Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.    Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu, o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne: www.swiatniki-gorne.pl.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net