wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 3 kwietnia 2020 Imieniny: Ryszarda, Pankracego
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


13 stycznia 2020
Powołanie komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

RL.426.1.2020

 

ZARZĄDZENIE Nr  303/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 13 stycznia 2020 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania.

Na podstawie § 10 ust. 4 uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do dokonania wstępnej oceny wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych  służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2020 roku, w składzie:

Przewodniczący:

Iwona Bobek – podinspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego;

Członek:

Aleksandra Piegza  – podinspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego;

Członek:

Magdalena Gawęda  – podinspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego.

§ 2

Ocena ofert nastąpi w dniu 21 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net