wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 19 października 2019 Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


7 lutego 2019
ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku

 

RL.426.1.2019

 ZARZĄDZENIE Nr 54/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 7 lutego 2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku.

 

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1.    Ogłasza się wyniki otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku.

2.      Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadań publicznych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.    Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu, o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne: www.swiatniki-gorne.pl.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                                    

 Załącznik do Zarządzenia nr 54/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 7 lutego 2019 r.

 

Wykaz wnioskodawców, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku.

Lp

WNIOSKODAWCA

NAZWA ZADANIA

KWOTA DOTACJI

1.

Ludowy Klub Sportowy „Zielonka” Wrząsowice

Prowadzenie  zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej z młodzieżą we Wrząsowicach

38.500,00

2.

Ludowy klub sportowy „Zielonka” Wrząsowice

Prowadzenie  zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej z grupą młodzieży żeńskiej

6.000,00

3.

Ludowy Klub Sportowy „CLAVIA” Świątniki Górne

Realizacja zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2019 roku

38.500,00

4.

Ludowy Klub Sportowy „Pasternik” Ochojno

Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej z młodzieżą w Ochojnie

38.500,00

5.

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Rzeszotary

Prowadzenie  zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej oraz udział w turniejach i rozgrywkach ligowych prowadzonych przez Podokręg Myślenice i Wieliczka MZPN

38.500,00

OGÓŁEM :

160.000,00 zł

 

 

 

Pliki do pobrania:
pogoda.net