wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 26 marca 2019 Imieniny: Teodora, Emanuela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


4 lipca 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1245/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert

RL.524.4.2018

ZARZĄDZENIE Nr 1245/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 4 lipca 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  

 

Na podstawie art.15 ust 2a-2d i 2f ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do oceny ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie:

1.      Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2.      Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

w składzie:

Przewodniczący:

Ewa Kraus – inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Członek:

Katarzyna Synowiec – zastępca kierownika Referatu organizacyjnego

Członek:

Aleksandra Piegza – podinspektor  ds. promocji i rozwoju lokalnego

 

§ 2

Ocena ofert nastąpi w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta
i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net