wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 26 marca 2019 Imieniny: Teodora, Emanuela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


8 maja 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1197/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

RL.524.2.2018

ZARZĄDZENIE Nr 1197/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 8 maja 2018 r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Na podstawie art.15 ust 2a-2d i 2f ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję do oceny i wyboru ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie:

  1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  2. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy;
  3. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  4. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

w składzie:

Przewodniczący:

Danuta Grzesik – podinspektor ds. przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego

Członek:

Kinga Paciorek– podinspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego

Członek:

Aleksandra Piegza – podinspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego

§ 2

Ocena i wybór ofert nastąpi w dniu 9 maja 2018 r. o godz. 9:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zostaje zlecone przewodniczącemu komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net