wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Poniedziałek, 23 kwietnia 2018 Imieniny: Jerzego, Wojciecha
PKW Nabór na urzędników wyborczych
PKW Nabór na urzędników wyborczych
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Komunikaty


30 marca 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1174/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

RL.524.1.2018

ZARZĄDZENIE Nr 1174/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 30 marca 2018 r.

 

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1909 ze zm.) oraz na podstawie uchwały  nr XLIII/354/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Wykaz oferentów, zadań publicznych i wysokości przyznanych środków  na wsparcie realizacji zadania publicznego w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku z budżetu Gminy Świątniki Górne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.    Środki na realizację zadań o których mowa w ust. 1 i 2 znajdują pokrycie w budżecie Gminy Świątniki Górne.

§ 2

Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia odrzucenia złożonej oferty.

§ 3

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o którym mowa w zarządzeniu podlega ogłoszeniu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne,

3) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne www.swiatniki-gorne.pl

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
Bądźmy razem Portal interesanta Metropolia krakowska e-PUAP Skarby Blisko Krakowa Małopolska Blisko Krakowa LDG JAKOŚĆ POWIETRZA Razem blisko Krakowa Rodzina500plus Przydatne Telefony Dokumenty strategiczne Podatki Fundusze Procedury Urzędowe Obywatel Galerie Komunikacja Gazeta

Kalendarz zapowiedzi


Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
pogoda.net