wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 26 marca 2019 Imieniny: Teodora, Emanuela
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


11 kwietnia 2018
NABÓR OFERT NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

 

Gmina Świątniki Górne

oraz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świątnikach Górnych

OGŁASZA NABÓR OFERT NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

 

Wymagania niezbędne :

 1. wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe:

 1. minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku psychologa,
 2. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego i grupowego,
 3. doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych,
 4. doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie,
 5. doświadczenie w pracy z rodziną i dzieckiem.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o świadczenie usług w terminie maj – czerwiec 2018 r.

Zleceniodawca przewiduje wykorzystanie nie więcej niż 14 godzin usług psychologicznych tygodniowo w okresie objętym zamówieniem, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem po dokonaniu wyboru Wykonawcy usług.

Oferta musi zawierać:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa umyślne i nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać:

 1. osobiście na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy w Świątnikach Górnych;drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne

ul. Bruchnalskiego 36

32-040 Świątniki Górne

z dopiskiem: „Dotyczy naboru ofert na stanowisko psychologa”;

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: profilaktyka@swiatniki-gorne.pl

w terminie od 11.04.2018 r. do 18.04.2018 r.

Wybór ofert

Zleceniodawca dokona wyboru kandydata na stanowisko psychologa, biorąc pod uwagę największy procent spełnionych wymagań. W razie konieczności zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z oferentami.

pogoda.net