wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Wtorek, 22 stycznia 2019 Imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Komunikaty


5 stycznia 2018
ZARZĄDZENIE Nr 1130/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

RL.426.1.2018

ZARZĄDZENIE Nr 1130/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku.

Na podstawie uchwały nr XLIII/353/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań publicznych służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

a)   Ogłasza się otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych  na wsparcie służących rozwojowi sportu w Gminie Świątniki Górne w 2018 roku;

b)    Treść ogłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków komisji konkursowej do dokonania wstępnej oceny wniosków złożonych w konkursie, o którym mowa w § 1 w celu ich zaopiniowania. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Pliki do pobrania:
pogoda.net