wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Czwartek, 17 sierpnia 2017 Imieniny: Anity, Jacka, Mirona
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Komunikaty


10 marca 2017
ZARZĄDZENIE Nr 766/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2017 roku.

 RL.524.2.2017

 

ZARZĄDZENIE Nr 766/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne

z dnia 10 marca 2017 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Świątniki Górne w 2017 roku.

 

Na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) oraz na podstawie uchwały  nr XXV/218/2016 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 31 października 2016 r.                     w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Świątniki Górne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego     w 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne zarządza co następuje:

§ 1

a)   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań publicznych w zakresie:

·         przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

·         działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy;

·         ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

b)    Treść ogłoszenia stanowi załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłasza się nabór na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych w konkursie ofert, o których mowa w § 1 spośród organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy. Treść ogłoszenia o naborze członków komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz na stronie internetowej urzędu www.swiatniki-gorne.pl.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:
Portal interesanta Metropolia krakowska e-PUAP Skarby Blisko Krakowa Małopolska Blisko Krakowa LDG JAKOŚĆ POWIETRZA Razem blisko Krakowa Rodzina500plus Biznes Małopolska w zdrowej atmosferze CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przydatne Telefony Dokumenty strategiczne Podatki Fundusze Procedury Urzędowe Obywatel Galerie Komunikacja Gazeta

Kalendarz zapowiedzi


Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
pogoda.net