wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 6 grudnia 2020 Imieniny: Mikołaja, Emiliana, Leontyny
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Aktualności wszystkie


Zmiana organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne
19 października 2020
Od dnia 19 października br. czasowa zmiana organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne w związku ze stanem epidemii.
 
W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) oraz koniecznością zapobiegania i zwalczania zakażeń tym wirusem, jak też zapobiegania i zwalczenia choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej tym wirusem, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, zarządza się wykonywanie wszystkich zadań leżących w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych gminie (wykonywanych przez Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne) w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów (tryb wewnętrzny).
 
Budynek Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi interesanta z pozostawieniem dostępności wyłącznie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz Gminy Świątniki Górne i Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne.
- wszelkie wnioski, podania i dokumenty adresowane do Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne interesanci winni składać elektronicznie (e-puap lub e-mail), drogą pocztową lub poprzez wrzucenie ich do przygotowanej w tym celu urny umieszczonej przed budynkiem przy wejściu głównym. Urna jest opróżniana co najmniej jeden raz dziennie, w celu rejestracji złożonej korespondencji, która dokonywana jest po uprzedniej 24 godzinnej kwarantannie, z uwzględnieniem daty dostarczenia przesyłki do Urzędu.
- Kasa Urzędu nie przyjmuje wpłat – płatności i należności publicznoprawne należy regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na określony rachunek bankowy.
Pozostałe aktualności
pogoda.net