wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Sobota, 28 listopada 2020 Imieniny: Zdzisława, Stefana, Jakuba
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Aktualności wszystkie


Przypominamy o konieczności wymiany pozaklasowych kotłów
16 października 2020

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Uchwała zakłada, że do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, a do końca 2026 roku także kotłów, które obecnie spełniają podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Przypominamy również, że uchwała antysmogowa zabrania spalania w kotłach, piecach i kominkach:
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

 

Należy również pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą może być kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Jeżeli użytkownik instalacji nie przestrzega przepisów i nie dostosuje się do powołanych rozporządzeń, może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Kontrolujący może również skierować wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5 000 zł. Karę można nałożyć ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

 

Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. Mieszkańcy mają więc niewiele czasu na wymianę tych kotłów. Dlatego warto o tej kwestii pomyśleć już dzisiaj. Jest wiele możliwości uzyskania dotacji z rożnych źródeł.

Przedstawiamy krótkie informacje o trzech możliwościach:

1.RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 na realizację projektu: Wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Świątniki Górne-etap III.

Wychodząc na przeciw zmianom, które muszą się dokonać i przyczynianie się do realizacji przez mieszkańców inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza Gmina Świątniki Górne uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na realizację projektu: Wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych. Celem programu jest dofinansowanie do wymiany starego kotła węglowego na kocioł gazowy. Udział w programie obliguje właściciela nieruchomości do udokumentowanej, trwałej likwidacji starego źródła ciepła.

Co zrobić aby wziąć udział w Projekcie?

1. Należy uzupełnić Deklarację udziału w programie dofinansowania do wymiany pieca węglowego i złożyć ją do UMiG Świątniki Górne, ul. Bruchnalskiego 36, Świątniki Górne (pokój nr 107) lub odesłać pocztą elektroniczną.

2. Po zgłoszeniu Państwa udziału do programu zostanie ustalony w porozumieniu z Państwem termin wizyty audytora energetycznego. Państwa budynek zostanie nieodpłatnie przebadany pod kątem strat ciepła.

3. Jeżeli w wyniku badania wykonanego przez audytora zostanie spełniony minimalny standard efektywności energetycznej budynku wówczas będzie możliwość otrzymania dofinansowania. Wyżej wymienione parametry określi audytor i dobierze moc pieca adekwatną do zapotrzebowania Państwa budynku na energię. Na tej podstawie określona zostanie wysokość dofinansowania.

Montaż nowego źródła ciepła wraz z instalacją może zostać dofinansowany w wysokości do 7 tys. zł. Jeżeli po wykonaniu oceny energetycznej okaże się, że Państwa budynek nie jest wystarczająco docieplony wówczas możliwe jest rezygnacja z udziału w programie bez konsekwencji finansowych lub termomodernizacja na własny koszt w zakresie wskazanym w audycie. Nabór deklaracji do programu odbywa się w trybie ciągłym. Środki przeznaczone na realizację programu pozwalają na udzieleniu dotacji do 30 listopada 2021 roku.

2. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, który jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2018 – 2029.

Czyste Powietrze o kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Wszelkie potrzebne informacje na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

3.RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020 na realizację projektu: Czysta Energia Blisko Krakowa

Celem programu jest dofinansowanie montażu odnawialnych źródeł energii w tym m.in. kotlów na biomasę i pomp ciepła. Dofinansowanie w wysokości do 60% wartości netto instalacji. Szczegółowe informacje o projekcie: www.czystaenergia.bliskokrakowa.pl

4.ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Z ulgi mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynku jednorodzinnego którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Posiadacze budynku bez prawa własności nie mogą odliczyć ulgi. Osoby będące w trakcie realizacji przedsięwzięcia również mogą skorzystać z ulgi, jednak mogą oni odliczać wydatki poniesione dopiero od 1 stycznia 2019 roku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej, można odliczyć od podatku koszty termomodernizacji budynków, wymiany źródła ogrzewania oraz usług z tym związanych. O zakresie prac termomodernizacyjnych decydują właściciele domów. Nie wymagany jest również audyt energetyczny. Odliczeniu nie podlegają środki zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie np. sfinansowane lub dofinansowane ze środków NFOŚiGW lub WSOŚiGW lub programów gminnych czy regionalnych.

Więcej informacji udzielą Państwu Ekodoradcy w Gminie Świątniki Górne:

tel: 12 2704030 wew.65, 663788004

e-mail: ekodoradca@swiatniki-gorne.pl, powietrze@swiatniki-gorne.pl

Pozostałe aktualności
pogoda.net