wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Piątek, 3 kwietnia 2020 Imieniny: Ryszarda, Pankracego
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Aktualności wszystkie


Prośbą do Mieszkańców o wstrzymanie się ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10 stycznia 2020

Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o wstrzymanie się ze składaniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy.

W związku z powyższym w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie Burmistrza wraz z Radnymi, na którym zostaną omówione i ustalone nowe metody i stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.

Informujemy, że konieczność zmiany uchwały jest spowodowana zastrzeżeniami Regionalnej Izby Obrachunkowej co do ww. uchwały w kwestii zróżnicowania stawek opłaty (przedziały zużycia wody oraz odpowiadające im stawki).

Nowe wzory deklaracji będą dostarczane po podjęciu przez Radę Miejską uchwały w wyżej wymienionym zakresie.

Pozostałe aktualności
pogoda.net