wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 20 maja 2018 Imieniny: Bazylego, Krystyny
PKW Nabór na urzędników wyborczych
PKW Nabór na urzędników wyborczych
więcej
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
Nowe wydanie Kuriera świątnickiego!
więcej

Aktualności wszystkie


Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew
19 czerwca 2017

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. W takim przypadku właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia w Urzędzie Miasta i Gminy Świątniki Górne zamiaru usunięcia drzew. W zgłoszeniu takim należy podać: imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości), a także oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte (np. poprzez wskazanie adresu nieruchomości czy numeru działki ewidencyjnej). Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od daty kompletnego zgłoszenia zamiaru wycinki, pracownik urzędu przeprowadzi oględziny, podczas których dokona kwalifikacji gatunkowej drzew oraz pomierzy obwody ich pni. Jeżeli w ciągu 14 dni do dnia przeprowadzenia oględzin nie zostanie wniesiony przez organ gminy sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, będzie można drzewa usunąć. Wniesienie przez organ gminy sprzeciwu, stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.

Przypadki, w których gmina będzie mogła wnieść sprzeciw zostały określone w ustawie. Dotyczą one usytuowania drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń lub chronionym innymi zapisami tego planu oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy Natura 2000). Gmina będzie mogła wnieść sprzeciw również w przypadku drzew cennych przyrodniczo, to jest takich, które spełniać będą określone w rozporządzeniu kryteria uznania ich za pomniki przyrody.

W sytuacji, gdy zgłoszenie dotyczyć będzie usunięcia drzew objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia oraz w przypadku nieuzupełnienia braków w zgłoszeniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania organ gminy będzie zobligowany do wniesienia sprzeciwu.

Na usunięcie drzew ustawodawca przewidział 6-miesięczny termin, liczony od daty przeprowadzenia oględzin. Po jego upływie trzeba będzie po raz kolejny dokonać zgłoszenia w urzędzie.

Należy również pamiętać, iż zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli w okresie 5 lat właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, z której usunięto drzewa na powyższych zasadach, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew, wyliczonej na podstawie danych ustalonych podczas oględzin.

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości będących własnością innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nadal istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia.

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkowi zgłoszenia bądź uzyskania zezwolenia nie podlegają aktualnie drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Pamiętajmy, iż usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzonych oględzin, a także usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i braku zezwolenia, spowoduje naliczenie administracyjnej kary pieniężnej.

Szczegółowych informacji o aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących obowiązku uzyskania zezwolenia lub dokonania zgłoszenia,  udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Środowiska, I piętro, pok. 105 lub pod nr tel. 12 270 40 30, wew. 25.

Pozostałe aktualności
Bądźmy razem Portal interesanta Metropolia krakowska e-PUAP Skarby Blisko Krakowa Małopolska Blisko Krakowa LDG JAKOŚĆ POWIETRZA Razem blisko Krakowa Rodzina500plus Przydatne Telefony Dokumenty strategiczne Podatki Fundusze Procedury Urzędowe Obywatel Galerie Komunikacja Gazeta

Kalendarz zapowiedzi


Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
pogoda.net