wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
środa, 17 lipca 2019 Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Stawki podatku rolnego i leśnego.


STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2018 R.

Stawka podatku rolnego  dla gruntów gospodarstw rolnych (użytki rolne przekraczające powierzchnię 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego) wynosi 131,225 zł/1 ha przeliczeniowy - równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta.

Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych wynosi 262,45 zł. za 1 ha fizyczny,  równowartość pieniężna 5 kwintali żyta.
 

Stawki podatku rolnego ustalane są w oparciu o średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosi 52,49 zł za 1 dt - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. poz. 958 z dnia 20.10.2017 r.)

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2018 R.

Stawka podatku leśnego wynosi 43,3532 zł/ 1 ha fizyczny, równowartość pieniężna
0,220 m3 drewna.
 

    Stawka podatku leśnego obliczana jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2017, która wynosi 197,06 zł za 1 m3 - zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.  (M.P. poz. 963  z dnia 20.10.2017).

STAWKI PODATKU ROLNEGO NA 2017 R.

Stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych (użytki rolne przekraczające powierzchnię 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego) wynosi 131,10 zł/1 ha przeliczeniowy - równowartość pieniężna 2,5 kwintala żyta.

Stawka podatku rolnego dla pozostałych gruntów rolnych wynosi 262,20 zł. za 1 ha fizyczny, równowartość pieniężna 5 kwintali żyta.

Stawki podatku rolnego ustalane są w oparciu o średnią cenę żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, która wynosi 52,44 zł za 1 dt (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. poz. 993 z dnia 19.10.2016 r.)

 

STAWKA PODATKU LEŚNEGO NA 2017 R.

Stawka podatku leśnego wynosi 42,0222 zł/ 1 ha fizyczny, równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna.

Stawka podatku leśnego obliczana jest według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2016, która wynosi 191,01 zł za 1 m3 (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. poz. 996 z dnia 24.10.2016).

pogoda.net