wersja kontrastowa |||
| biuletyn informacji publicznej

Świątniki Górne

Muzeum ślusarstwaGalicyjska Izba GospodarczaStowarzyszenie Przyjaciół Świątnik Górnych
Niedziela, 19 stycznia 2020 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Witamy <br> w naszej Gminie</br>
Witamy
w naszej Gminie
więcej

Gospodarowanie odpadami


Informujemy, że z godnie z Uchwałą nr XLIII/333/2017 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 27 listopada 2017 roku, od dnia 1 stycznia 2018 roku będą obowiązywały nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana wysokości stawek opłat związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu (głownie wzrost wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady). Niestety wpłaty mieszkańców nie pokrywają w całości ponoszonych przez gminę kosztów, konieczne jest więc coroczne dopłacanie brakującej kwoty z budżetu gminy.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Jednocześnie informujemy, że nie będzie konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. W miesiącu styczniu wszyscy właściciele zgodnie z zapisami ww. ustawy, otrzymają pisemne zawiadomienie z obowiązującą nową stawką opłaty oraz nowe rachunki na cały 2018 rok.    

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących:

  • opóźnień w odbiorze odpadów
  • niedostarczenia do nieruchomości worków i pojemników na śmieci
  • powstawania dzikich wysypisk na terenie naszej gminy

Prosimy o kontakt pod nr. tel. (12) 256-50-51, (12) 270-40-30 wew. 21


 

pogoda.net